Josep Obiols
< obra gravat
 
< 2 de 2
Adam i Eva
1926 | Xilografia | Il·lustració del llibre de J.M.López-Picó, Innovació secular, Op.XVIII, Imp.Altés, Barcelona, 1926, III
 < inici