Josep Obiols
< obra < llibres il·lustrats < publicacions de l'apec
 

< 5 de 7 >

Geografia elemental de Catalunya

Pere Blasi
Mapes i gràfiques executats per Faustí Marí, Pérez Mayol i Josep Monsó

Publicacions de l'Editorial Pedagògica
Asoociació Protectora de l'Ensenyança Catalana
Barcelona, 1935

< inici