Josep Obiols
< obra < llibres il·lustrats < cobertes
< 4 de 4

El llibre de les deu cançons
Pere Benavent

Obrador de Domènec Clarasó, Barcelona, 1939
Col·lecció particular

< inici