Josep Obiols
< obra gravat
 
1 de 2 >
El somni d'Adam
1926 | Xilografia | Il·lustració del llibre de J.M.López-Picó, Innovació secular, Op.XVIII, Imp.Altés, Barcelona, 1926, II
 < inici